van phuc nguyen

Một xe máy di chuyển lên dốc với lực F=270N. Tính công xe máy dùng để lên dốc. Bỏ qua lực cản không khí

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
tramy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Mina
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)