Liễu Phạm

Một túi bi có 40 viên gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu vàng bằng 2/5 số viên bi trong túi, số bi màu đỏ bằng 7/8 số viên bi màu vàng. Tính số viên bi mỗi màu?

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Mai Chi
Xem chi tiết
Trần Huyền Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
tuber
Xem chi tiết
nguyễn ngọc thiên  thanh
Xem chi tiết
Thằn Lằn
Xem chi tiết
vương khánh hà
Xem chi tiết
Đặng Thái Gia Huy
Xem chi tiết
Gia đình Thơ Nguyễn
Xem chi tiết