quỳnh nguyễn

Một quả bưởi nặng 1 \(\dfrac{2}{\dfrac{3}{ }}\)  . Hỏi  24% quả bưởi nặng bao nhiêu kg?

hoàng văn nghĩa
19 tháng 3 lúc 15:43

1 2/3 x24% = 2/5 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Tiến Dũng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phan Tiến Dũng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
ĐINH ĐÔNG QUÝ
Xem chi tiết
ĐINH ĐÔNG QUÝ
Xem chi tiết
ĐINH ĐÔNG QUÝ
Xem chi tiết
ha dinh thi
Xem chi tiết