mai nhật thịnh

một o tô chuyển động nhanh dần điều với vận tốc ban đầu bằng 0 sau 1 phút o tô đạt vận tốc 54km/h gia tốc của o tô là?


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hải Phạm
Xem chi tiết
Duy Dương Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Đan
Xem chi tiết
Huỳnh thành đạt 10A3
Xem chi tiết
Hoàng Trương
Xem chi tiết
Tuấn Lê
Xem chi tiết
Lê trung hiếu
Xem chi tiết
Duong Thuy
Xem chi tiết