Nguyễn Phương Anh

Một người bán 12 con gà và vịt thu được 710 000đ.Cứ bán 1 con gà và 5 con vịt thì thu được 250 000đ.Số tiền bán 3 con gà bằng số tiền bán 10 con vịt. Các con cùng giống với nhau thì bán cùng một giá tiền.Hỏi người đó đã đem bán đươc bao nhiêu con gà?


Các câu hỏi tương tự
Hoa Anh Đào NHẬT BẢN
Xem chi tiết
Sakura Kinomoto
Xem chi tiết
Cao Quý Trân
Xem chi tiết
Mai Thị Hồng Ngoc
Xem chi tiết
nguyen thuy trang
Xem chi tiết
Trần Minh Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phạm Anh Thư
Xem chi tiết
Bao Chau Hoang Le
Xem chi tiết