Trần Tùng Lâm

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 8m. Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 75m2. Tính độ dài đường chéo AC, biết BD = 9m .

 
 

 

 

 

Cần gấp, chi tiết, cảm ơn


Các câu hỏi tương tự
JameWickLive
Xem chi tiết
Anh Khôi
Xem chi tiết
ai cuti hãy vào đây nhé...
Xem chi tiết
Khánh Linh Vũ Thị
Xem chi tiết
Hi Hi
Xem chi tiết
Hi Hi
Xem chi tiết
thanh hang ngo
Xem chi tiết
Nguyễn huỳnh như
Xem chi tiết
hiếu
Xem chi tiết