Châu Nguyễn Minh

Một khu đất hình bình hành có chiều cao kém cạnh đáy 150m, độ dài đáy bằng \(\dfrac{5}{2}\) chiều cao.

a) Tính diện tích khu đất đó là bao nhiêu ha?

b) Người ta sử dụng \(\dfrac{1}{5}\)diện tích khu đất để trồng cam, diện tích còn lại để trồng bưởi. Hỏi diện tích đất trồng bưởi là bao nhiêm m2 ?

Huyền Bùi
4 tháng 11 lúc 21:25
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 ( phần )Chiều cao hình bình hành là:  150 : 3 x 2 = 100 (m)Độ dài đáy của hình bình hành là: 150 + 100 = 250 (m)a, Diện tích khu đất là:  250x100=25 000 (m2)b, Diện tích khu đất để trồng cam là:  25 000:5x1=5000 (m2)    Diện tích đất để trồng bưởi là:  25 000 - 5 000 = 20 000 (m2)                                                       Đáp số: a, 25 000 m2                                                                     b, 5 000; 20 000
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Hiền Anh
Xem chi tiết
Ngô Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Tran nam
Xem chi tiết
trần bích ngọc
Xem chi tiết
Hoàng phúc sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Thảo
Xem chi tiết
Vũ Xuân Tùng
Xem chi tiết
trần bích ngọc
Xem chi tiết
Lê Hà Vy
Xem chi tiết
Chi Nguyễn
Xem chi tiết