Tuệ Nhii

một gen có 2.100 liên kết hiđrô và tỉ lệ a/g = 11/16 tính số lượng từng loại nu của gen

Cô Ngọc Anh
10 tháng 7 lúc 15:49

Số liên kết hidro = 2A + 3G = 2100 (1)

Mà A:G = 11:16 --> 16A = 11G --> 16A - 11G = 0 (2)

Từ (1) và (2) --> A = T = 330, G = X = 480

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dung Xuan
Xem chi tiết
Hoàng Văn
Xem chi tiết
Hường Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Văn
Xem chi tiết
Nam Lý
Xem chi tiết
T. Bảo
Xem chi tiết
Bùi Anh Tuấn
Xem chi tiết
Jae Yeol
Xem chi tiết
Jae Yeol
Xem chi tiết