Bắc Lê Thị

Một đội rừng cần trông 1467 cái cây Đội đó đã trồng được 1/3 số cây Hỏi đội còn lại phải trồng bao nhieu cay nữa

Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 20:53

Đội đã trồng được số cây là: 1467 : 3 = 489 (cây)
Đội đó còn phải trồng số cây là: 1467 - 489 =  978 (cây)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
_Lương Linh_
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hà
Xem chi tiết
Danh
Xem chi tiết
hongocbichhop
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc diễm
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Phúc
Xem chi tiết
Lê Khánh Linh
Xem chi tiết