Bảo Ngân Tạ Ngọc

một cái sọt có thể đựng được 45 kg xoài hoặc 15 kg chôm chôm.Người ta đựng cả xoài và chôm chôm vào sọt và tổng cộng được 27 kg.Hỏi trong sọt có bao nhêu kg xoài ?bao nhiêu kg chôm chôm?

Nguyễn Tuấn kiệt
16 tháng 5 lúc 18:26

Vì sọt có thể chứa 45 kg xoài hoặc chứa 15 kg chôm nên chỗ 1 kg đựng xoài có thể đựng được 1,5 kg chôm.

 

Giả sử nếu sọt đang đựng 14 kg táo mỗi lần bỏ 1 kg táo ra thay bằng 1,5 kg mận thì sọt sẽ nặng thêm 0.5 kg

 

So với 14 kg táo thì vừa táo vừa mận cân nặng thêm là:

 

18 − 14 = 4 (kg)

 

Và ta thay một số kg táo là:

 

4 : (1,5 − 1) = 8 (kg)

 

Lúc có số kg táo là:

 

14 − 8 = 6 (kg)

 

Số kg mận là:

 

18 − 6 = 12 (kg)

 

Đáp số: 6 kg táo và 12 kg mận.

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn kiệt
16 tháng 5 lúc 18:27

Vì sọt có thể chứa 14 kg táo hoặc chứa 21 kg mận nên chỗ 1 kg đựng táo có thể đựng được 1,5 kg mận.

 

Giả sử nếu sọt đang đựng 14 kg táo mỗi lần bỏ 1 kg táo ra thay bằng 1,5 kg mận thì sọt sẽ nặng thêm 0.5 kg

 

So với 14 kg táo thì vừa táo vừa mận cân nặng thêm là:

 

18 − 14 = 4 (kg)

 

Và ta thay một số kg táo là:

 

4 : (1,5 − 1) = 8 (kg)

 

Lúc có số kg táo là:

 

14 − 8 = 6 (kg)

 

Số kg mận là:

 

18 − 6 = 12 (kg)

 

Đáp số: 6 kg táo và 12 kg mận. Bạn hãy làm tương tự đi !!!!!!!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Lê Nam Khánh
Xem chi tiết
Ngô Ngọc Như Quỳnh
Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Lê Minh An
Xem chi tiết
nguyễn kim arica
Xem chi tiết
Lương Vũ Minh Hiếu
Xem chi tiết
Dương Thuỳ
Xem chi tiết
Hoa Tử Mặc Đằng
Xem chi tiết