Hải BuLU

Một ca nô đang chạy ngược dòng thì gặp 1 bè trôi xuống. Sau khi gặp bè 1h thì động cơ cano bị hỏng. Trong thời gian 30 phút sửa động cơ thì ca nô trôi theo dòng. Khi sửa xong, người ta cho ca no chuyển động tiếp thêm 1 giờ rồi cập bến để dỡ nhanh hàng xuống. Sau đó cano quay lại và gặp bè ở điểm cách điểm trước là 9km. Tìm vận tốc dòng chảy và của cano đối với nước là không đổi. Bỏ qua thời gian dừng lại ở bến. Ảnh chụp cần nét và chữ đẹp ai trả lời đầy đủ mik cho CTLHN


Các câu hỏi tương tự
Đào Nam Khánh
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Cao Trường Giang
Xem chi tiết
Bùi Hữu Dương
Xem chi tiết
Đinh Bách An
Xem chi tiết
Cao Sơn Bắc
Xem chi tiết
Đào Mạnh Ninh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Rev
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)