Trâm
mọi người giúp em câu này với ạ, có giải thích luôn càng tốt ạ, em cám ơn nhiều! Giang có thể làm đầy bể nước trong vòng 30 phút. Sơn có thể thực hiện việc này trong vòng 45 phút. Tài có thể thực hiện việc này trong vòng 1 giờ và 30 phút. Hỏi nếu cả ba người cùng làm việc thì họ có thể làm đầy bể nước trong vòng bao nhiêu phút? A) 12 phút B) 15 phút C) 21 phút D) 23 phút E) 24 phut
Nguyễn Văn A
15 tháng 3 lúc 22:29

Đổi 1 giờ 30 phút=90 phút

- Số phần bể Giang làm đầy trong 1 phút: \(\dfrac{1}{30}\) bể.

- Số phần bể Sơn làm đầy trong 1 phút: \(\dfrac{1}{45}\) bể.

- Số phần bể Tài làm đầy trong 1 phút: \(\dfrac{1}{90}\) bể.

- Thời gian làm đầy bể khi cả 3 người cùng làm việc:

\(1:\left(\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{45}+\dfrac{1}{90}\right)=15\left(phút\right)\)

Chọn A.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Barbie Vietnam
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hạnh Minh
Xem chi tiết
qutani
Xem chi tiết
nguyencuong
Xem chi tiết
nguyễn duy khang
Xem chi tiết
Thuần Mỹ
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)