Tu Nguyen

Mọi người chỉ mình bài này với: Một hình vuông xó diện tích 100cm2, cạnh của hình vuông là bao nhiêu cm:...

Sang Duongvan
4 tháng 11 lúc 21:04

cạnh hình vuộng là 10cm

Bình luận (1)
Wind
4 tháng 11 lúc 21:27

Là 10cm nhé

 

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh
4 tháng 11 lúc 21:32

Là 10m vì : (100 = 10 x 10 )

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lê Khánh Linh
Xem chi tiết
Trần Hùng Duy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nguyệt Hoa
Xem chi tiết
Quân Lại Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Thạch Thị Ny Na
Xem chi tiết
Lan_ Trần Ciu
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Cường
Xem chi tiết