HÀ MAi

Mn giúp mình với ạ, mình cần gấploading...

Nguyễn Huy Tú
30 tháng 5 lúc 21:04

a;b bn tự dựng nhé 

c, Ta có \(\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\)

Lại có \(\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}=2\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)\)

=> \(\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AG}\)

Vậy A;C;G thẳng hàng 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
03- Phan Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Tran Minh Thu
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
Hoà Huỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Trúc
Xem chi tiết
nguyen ngoc anh
Xem chi tiết
Ko có tên
Xem chi tiết