Vân Trương

Mn giúp mình nhanh với ạ

Hoàng Ngân
15 tháng 3 lúc 22:04

Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m) ( 17 > x > 0 )

Chiều rộng của mảnh vườn là : 34 : 2 - x = 17-x (m)

Diện tích mảnh vườn là : x (17-x) = 17x - x^2 

Vì nếu tăng chiều dài 3m, chiều rộng 2m thì diện tích tăng thêm 45m^2 nên ta có phương trình

( x + 3 )(17-x+2) = 17x - x^2 + 45

<=> (x+3)(19-x) = 17x - x^2 + 45

<=> 19x-x^2+57-3x=17x-x^2+45

<=> 16x-x^2+57-17x+x^2-45= 0

<=> -x + 12 = 0

<=> -x = -12

<=> x = 12 (t/m)

Vậy chiều dài của mảnh đất là 12m

Chiều rộng của mảnh đất là 17-12= 5m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thành Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Hà Nguyễn
Xem chi tiết
phuonguyen le
Xem chi tiết
Love Saigon
Xem chi tiết
Kayuno Yuuki
Xem chi tiết
Nhung Hồng
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Minh Ngọc Trần Hoàng
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)