Trần Xuân Phú

Miếng bìa HCN có chiều dài bằng 9/4 chiều rộng. Nếu thu mỗi chiều 2cm thì diện tích giảm 22
cm
2. Tính diện tích miếng bìa?
 


Các câu hỏi tương tự
Cô bé Song Ngư nết na
Xem chi tiết
Online
Xem chi tiết
Đỗ Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Xem chi tiết
đoàn khánh linh
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ Anh
Xem chi tiết
Mun Dễ Thương
Xem chi tiết
Ninh Thi hoài
Xem chi tiết
Ngô Lê Thanh Thủy
Xem chi tiết
Bùi Bảo Quyên
Xem chi tiết