STELA

Lúc 19h ngày 15/2/2006 ở Hà Nội thì lúc đó ở Seoul (120 độ Đ) là mấy giờ Công thức T=GMT +H với T là giờ tại nói đó GMT là giờ gốc b) Một chiếc máy bay cất cánh ở sân bay New york 75 độ T với vận tốc 750km/h trên quãng đường chim bay dài 18375km để hạ cánh xuống sân bay Micronesia 152 độ Đ lúc 2 giờ 15 phút ngày 10/10/2021. Hỏi máy bay cất cánh tại New york lúc mấy giờ , ngày nào


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Gia Bảo
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Minh tú Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Dương
Xem chi tiết
Maianh NguyenThi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)