Nguyễn Năng Nhân

Lớp em chuẩn bị đi thăm các chú công an nhân ngày Công an Nhân dân ngày 19/8. Em được giao nhiệm vụ làm chương trình cho hoạt động đó. Hãy viết lại bản chương trình của em

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phát
Xem chi tiết
Son Dinh
Xem chi tiết
Nguyễn Khoa Kim Anh
Xem chi tiết
ngọc băng
Xem chi tiết
Quỳnh Như Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Mai Đức Phan Sơn
Xem chi tiết
Lý Minh tiến Lý
Xem chi tiết