Kiều Đông Du

Lợn gạo mang ấu trùng

A. Sán dây

B. Sán lá gan

C. Sán lá máu

D. Sán bã trầu

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 7 2019 lúc 6:21

Người ăn phải lợn gạo mang ấu trùng sán dây sẽ mắc bệnh sán dây.

→ Đáp án A

Bình luận (0)
Phạm Quốc Khánh
11 tháng 11 2021 lúc 9:02

`text{A. Sán dây}`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Võ Ngọc Tuyết Như
Xem chi tiết
Hoả Diệm
Xem chi tiết
Lâm Gia
Xem chi tiết
not monsiuer  tuna
Xem chi tiết
Khánh Tường Lam Phạm
Xem chi tiết
Lê Trọng Dũng
Xem chi tiết
not monsiuer  tuna
Xem chi tiết
not monsiuer  tuna
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Hà Anh
Xem chi tiết