Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Nguyen Le Hoai Anh

\(\left[0,75-\dfrac{5}{6}\right]:\left|-\dfrac{4}{7}+\dfrac{1}{3}\right|\)

★彡✿ทợท彡★
4 tháng 11 lúc 23:16
\(\left[0,75-\dfrac{5}{6}\right]:\left|-\dfrac{4}{7}+\dfrac{1}{3}\right|\)\(=\left[\dfrac{3}{4}-\dfrac{5}{6}\right]:\left|-\dfrac{4}{7}+\dfrac{1}{3}\right|\)\(=\left[\dfrac{9}{12}-\dfrac{10}{12}\right]:\left|-\dfrac{12}{21}+\dfrac{7}{21}\right|\)\(=-\dfrac{1}{12}:\dfrac{5}{21}\)\(=-\dfrac{1}{12}\cdot\dfrac{21}{5}=-\dfrac{7}{20}\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc Khế Xanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Cute Vô Đối
Xem chi tiết
PhươngAnh Lê
Xem chi tiết
Bối Tiểu Băng
Xem chi tiết
Ngụy Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Cô Bé Dễ Thương
Xem chi tiết
Minh Hiền Tạ Phạm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)