Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Phạm NI NA

Lập niên biểu về cuộc cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ

qwerty
8 tháng 9 2016 lúc 20:31

Niên biểu về cách mạng tư sản anh 
Thời gian Sự kiện 
năm 1640 Quốc hội đc triệu tập, các đại biểu tố cáo chính sách cai trị 
độc đoán của nhà vua 
8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ 
Năm 1648 Nhà vua bị bắt, cuộc nội chiến chấm dứt 
30-1-1649 Vua Sác-Lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa 
12-1688 Quốc hội tiến hành 1 cuộc đảo chính, thiết lập chế độ quân 
chủ lập hiến 
Niên biểu về chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Thời gian Sự kiện 
12-1773 Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để 
phản đối chế độ thuế. 
Từ 5-9 đến 26/10/1774 Đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ đã họp hội nghị đòi vua 
Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí 
4-1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa bắc 
Mỹ 
4/1776 Tuyên ngôn độc lập của Mỹ đc công bố 
17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-to-ga 
1783 Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ 
1787 Hiến pháp đc ban hành

Bình luận (0)
Phạm Thị Thạch Thảo
18 tháng 8 2017 lúc 21:39

Niên biểu về cuộc cách mạng tư sản Anh:

Thời gian Sự kiện
Năm 1640 Quốc hội được triệu tập, các đại biểu tố cáo chính sách cai trị độc đoán của nhà vua
T8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ
Năm 1648 Nhà vua bị bắt, cuộc nội chiến chấm dứt
30-1-1949 Vua Sác-Lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa
T12-1688 Quốc hội tiến hành 1 cuộc đảo chính, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

Bình luận (1)
Phạm Thị Thạch Thảo
18 tháng 8 2017 lúc 21:49

Niên biểu về Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ:

Thời gian Sự kiện
T12-1773 Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để
phản đối chế độ thuế.
Từ 5-9 đến 26/10/1774 Đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ đã họp hội nghị đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí
T4-1775 Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mỹ
T4/1776 Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố
17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-to-ga
Năm 1783 Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ
Năm 1787 Hiến pháp được ban hành

Bình luận (4)
Nguyễn Diệu
30 tháng 9 2017 lúc 20:15

Thời gian Sự kiện
năm 1640 Quốc hội đc triệu tập, các đại biểu tố cáo chính sách cai trị
độc đoán của nhà vua
8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ
Năm 1648 Nhà vua bị bắt, cuộc nội chiến chấm dứt
30-1-1649 Vua Sác-Lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa
12-1688 Quốc hội tiến hành 1 cuộc đảo chính, thiết lập chế độ quân
chủ lập hiến
Niên biểu về chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Thời gian Sự kiện
12-1773 Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để
phản đối chế độ thuế.
Từ 5-9 đến 26/10/1774 Đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ đã họp hội nghị đòi vua
Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí
4-1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa bắc
Mỹ
4/1776 Tuyên ngôn độc lập của Mỹ đc công bố
17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-to-ga
1783 Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ
1787 Hiến pháp đc ban hành

Bình luận (0)
Đinh Bạt Tuân
29 tháng 8 2018 lúc 19:32
Thời gian Sư kiện, diễn biến chính Kết quả
1-12-1773 Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 4 tàu chở chè Anh Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
5-9 đến 26-10-1774 Đại hội Phi-la-đen-phi-a Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
4-1775 Chiến tranh bùng nổ do G.Oa-sinh-tơn chỉ huy Một nước cộng hòa ra đời với hiến pháp 1787
4-7-1776 Tuyên ngôn độc lập ra đời
17-10-1777 Chiến thắng Xa-ra-tô-ga
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
bé mèo
Xem chi tiết
Hà Huy
Xem chi tiết
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết
LordBird59
Xem chi tiết
Phuc Nguyen
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết
VK7-T49
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết