Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 134
Điểm GP 11
Điểm SP 155

Người theo dõi (20)

Vũ Huy Đạt
Boboiboy Galaxy
hai vu
Đinh Anh Dũng

Đang theo dõi (16)

Boboiboy Galaxy
TACA CHANNEL
ĐỖ CHÍ DŨNG
Sherlock Holmes