Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

bé mèo

1.Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến thắng tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

2.Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Hquynh
28 tháng 9 2021 lúc 21:21

Tham Khảo 

1,

Niên biểu về cách mạng tư sản anh 
Thời gian Sự kiện 
năm 1640 Quốc hội đc triệu tập, các đại biểu tố cáo chính sách cai trị 
độc đoán của nhà vua 
8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ 
Năm 1648 Nhà vua bị bắt, cuộc nội chiến chấm dứt 
30-1-1649 Vua Sác-Lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa 
12-1688 Quốc hội tiến hành 1 cuộc đảo chính, thiết lập chế độ quân 
chủ lập hiến 
Niên biểu về chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Thời gian Sự kiện 
12-1773 Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để 
phản đối chế độ thuế. 
Từ 5-9 đến 26/10/1774 Đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ đã họp hội nghị đòi vua 
Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí 
4-1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa bắc 
Mỹ 
4/1776 Tuyên ngôn độc lập của Mỹ đc công bố 
17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-to-ga 
1783 Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ 
1787 Hiến pháp đc ban hành

2,

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm NI NA
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
LordBird59
Xem chi tiết
Hà Huy
Xem chi tiết
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết
VK7-T49
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết