Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Hà Huy

 vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa anh ở bắc mĩ cũng là cuộc cách mạng tư sản ?

 

misha
12 tháng 11 2021 lúc 18:50

 Vì cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ do  sãn lãnh đạo . Nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ . Các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên trước rồi mới đến cộng đồng. ->  1 cuộc CMTS có tính nhân dân khá rõ.

Bình luận (0)
misha
12 tháng 11 2021 lúc 18:57

vì cuộc chiến tranh giành độc lập của mĩ do tư sản lãnh đạo,nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ.các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên tr r ms đến cộng đồng. 1 lẽ đương nhiên là ko ai chịu sự kìm hãm về kinh tế và đời sống cx như phụ thuộc vào nền kinh tế của chính quốc (đế quốc anh) .vì thế cuộc cách mạng nahn chóng diễn ra.nên cuộc chiến tranh dành độc lập của các nc thuộc địa ở bắc mĩ cx là cuộc cách mạng tư sản

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết
bé mèo
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
LordBird59
Xem chi tiết
Phuc Nguyen
Xem chi tiết
Trương Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Hưng Lưu
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Tú Trinh
Xem chi tiết