Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 112
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 2
Điểm SP 20

Người theo dõi (46)

Đang theo dõi (28)

Ánh Hồngg
kiều yến linh
phynit
Sliver Bullet

Dòng thời gian