Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Đức Phạm Anh

Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có được gọi là 1 cuộc cách mạng tư sản ko ? Vì Sao ?

Trần Thị Minh Duyên
27 tháng 10 2021 lúc 21:39

Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là 1 cuộc cách mạng tư sản. Vì:

- Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Mĩ phát triển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Huy
Xem chi tiết
bé mèo
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
LordBird59
Xem chi tiết
Trương Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Phuc Nguyen
Xem chi tiết
Cúncon Đángyêu
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết