Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 67
Điểm GP 3
Điểm SP 24

Người theo dõi (44)

B͛é_Z͛A͛N͛
HCC
HCC
PHẠM MINH TÂM

Đang theo dõi (49)

ken
ken
Erza Scarlet
Trần Thùy Dung