Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Phuc Nguyen

Tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ?

ĐỖ CHÍ DŨNG
25 tháng 10 2019 lúc 19:25

Vì:
-Giai cấp lãnh đạo: Tư sản, chủ nô
-Lực lượng CM: Quần chúng nhân dân
-Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành ĐLdtộc
-Hình thức: chiến tranh giành độc lập
-Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang
- Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường TBCN

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lập_😘💗
25 tháng 10 2019 lúc 20:10

Vì :

-Giai cấp lãnh đạo: Tư sản, chủ nô -Lực lượng cách mạng: Quần chúng nhân dân -Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc -Hình thức: chiến tranh giành độc lập -Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang -Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lập_😘💗
25 tháng 10 2019 lúc 20:11

Vì :

-Giai cấp lãnh đạo: Tư sản, chủ nô

-Lực lượng cách mạng: Quần chúng nhân dân

-Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc

-Hình thức: chiến tranh giành độc lập

-Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang

-Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Hà Huy
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết
bé mèo
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
Tên Của Tôi
Xem chi tiết
Trương Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Hưng Lưu
Xem chi tiết
LordBird59
Xem chi tiết