Phạm thị ngà

image

làm gấp giúp mình nhé  
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:55

1 science lab

2 activities 

3 classmate

4 playground

5 gym

6 facilities

7 entrance exam

8 midterm test

9 library

10 gifted students

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
Hằng Phạm
Xem chi tiết
Phan Kim Châu Nhân
Xem chi tiết
Hoàng Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Hoàng Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Nam Trần
Xem chi tiết
A50 Samsung
Xem chi tiết
Tuấn đạt hoàng
Xem chi tiết
Lê Ngọc Hân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)