Phương Nguyễn

khi nhà Hán sang nước ta,chúng được thi hành nhiều chính sách bốc lột dân ta?

+về kinh tế:

+về chính trị xã hội 


Các câu hỏi tương tự
NT Thanh Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Linhh Linhh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Mệt Ghê
Xem chi tiết
Men Nguyen
Xem chi tiết