Vương Thanh Hằng

Khi đặt vào 2 đầu cuộn sợ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều U1=220v .Cuộn sợ cấp của máy biến thế có số vòng 6000 vòng và cuộn thứ cấp có số vòng 3000 vòng 

a, Máy biến thế trên là tăng thế hay hạ thế ?Vì sao?

b,Tính hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp

c, Tính hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn sợ cấp tăng thêm 220v thì hiệu điện thế ở 8 đầu cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

Minh Phương
11 tháng 5 lúc 19:41

a. Máy biến thế trên là máy biến thế tăng thế vì số vòng của cuộn sợ cấp (6000 vòng) lớn hơn số vòng của cuộn thứ cấp (3000 vòng). Trong máy biến thế tăng thế, số vòng của cuộn sợ cấp lớn hơn, từ đó tạo ra một hiệu điện thế cao hơn ở đầu cuộn thứ cấp so với đầu cuộn sơ cấp.

b. 

\(TT\)

\(U_1=220V\)

\(n_1=6000\) vòng

\(n_2=3000\) vòng

\(U_2=?V\)

\(c.U_1=220V\)

\(U_1'=?V\)

Giải

b. Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp là:

\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_2=\dfrac{n_2.U_1}{n_1}=\dfrac{3000.220}{6000}=110V\)

c. Hiệu điện thế ở 8 đầu cuộn sơ cấp là:

\(\dfrac{U_1'}{U_1}=\dfrac{n_2}{n_1}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{U_1'-220}{U_1}=\dfrac{3000}{6000}\)

\(\Leftrightarrow U_1'-220=\dfrac{3000-220}{6000}\)

\(\Leftrightarrow U_1'=220+\dfrac{3000.220}{6000}=330V\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kanwaki Miyu
Xem chi tiết
Phạm Thị Minh Thư	9C
Xem chi tiết
thùy trâm
Xem chi tiết
Huyền Khánh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
vungocanh 9a1
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
Minh Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng yến nhi
Xem chi tiết