thsgd

ìm các số tự nhiên a,b thỏa mãn : 2a ² + b ² + 2ab - 2a - 4b < 0

 


Các câu hỏi tương tự
Ngô Minh Trí
Xem chi tiết
Sy Tai Nguyen
Xem chi tiết
Phan Hải Nam
Xem chi tiết
Nguyên Nguyễn Khôi
Xem chi tiết
Hoang Duc Thinh
Xem chi tiết
inuyasha
Xem chi tiết
Chu Bá Hiếu
Xem chi tiết
Đinh Quốc Gia Nghĩa
Xem chi tiết
Trần Tuệ Như
Xem chi tiết
Đức Lộc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)