viên từ

hãy viết một đoạn văn ngắn 3-5 câu về những việc em cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trg em 

giải hộ vs ạ nay thi chx lm tí jhuhu


Các câu hỏi tương tự
phương ngọc diễm
Xem chi tiết
bae_ỉn yang hồ
Xem chi tiết
lê phương chi(team báo c...
Xem chi tiết
Phùng Trung Hiếu
Xem chi tiết
lê phương chi(team báo c...
Xem chi tiết
Huyền Trân
Xem chi tiết
Kiều An Ngô
Xem chi tiết
UwU Kun
Xem chi tiết
31.Tường vy
Xem chi tiết
Nguyễn Đan Linh ( trưởng...
Xem chi tiết