Nguễn Anh Tuyết

Hãy tìm ý cho đề văn sau và dựa vào các ý đã tìm để viết đoạn văn

 Trong truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng ( Nguyễn Huy Tưởng ), sau những ngày tích cực, khẩn trương luyện tập, nghe tin Thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan kéo quân vào cửa ải nước ta, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản đã cùng đoàn quân của mình lên đường. Tác giả viết :

    Hoài Văn mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng theo thanh gương gia truyền, ngồi trên một con ngựa trắng phau. (...) Đoàn quân đã đi xa. Bà con đi tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ đề sáu chữ vàng mở đường đi trước. Lá cờ căng lên vì ngược gió


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Anh Tuyết
Xem chi tiết
Linh Vũ
Xem chi tiết
lê thành đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương
Xem chi tiết
Hà Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Hân
Xem chi tiết
Hà Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Bùi yến nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương
Xem chi tiết