tco 💤

Hãy nêu nghĩa của từ "nhân sinh"

Gojo satoru
10 tháng 5 lúc 14:37

Nhân sinh là khái niệm xoay quanh cuộc sống của con người. "Nhân sinh" là từ Hán - Việt, trong đó: Nhân mang nghĩa là con người, còn sinh là sự sống. Chúng ta có thể dịch nghĩa nhân sinh chính là sự sống hay cuộc sống của con người.

Bình luận (0)
Lê Thị Nghiên
10 tháng 5 lúc 17:16

theo như mình hiểu Nhân sinh là khái niệm xoay quanh cuộc sống của con người. "Nhân sinh" là từ Hán - Việt, trong đó: Nhân mang nghĩa là con người, còn sinh là sự sống. Chúng ta có thể dịch nghĩa nhân sinh chính là sự sống hay cuộc sống của con người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Ngọc Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Phạm Thảo Phương
Xem chi tiết
WAG.mạnhez
Xem chi tiết
Truc Linh
Xem chi tiết
Mạc Nhã Phương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
trần trọng hoàng
Xem chi tiết
Đại Tỷ Nami
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Hồ Thị Ngọc Như
Xem chi tiết