Quan Do Huy

Hai điểm A và B cách nhau 130km .Một xe đạp đi từ A lúc 6 giờ với vận tốc 12km/giờ đến B . Lúc 9 giờ , một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 35km/giờ . hỏi hai xe gặp nhau lúc nào  và ở cách B bao nhiêu km

 

Đbuoi
10 tháng 5 lúc 21:24

Thời gian xe đạp đã đi trước khi xe máy khởi hành là:

               9 giờ - 6 giờ = 3 (giờ)

Quãng đường xe đạp đã đi trước khi xe máy khởi hành là:

               12 x 3 = 36 (km)

Tổng vận tốc của 2 xe là:

               12 + 35 = 47 (km/giờ)

Thời gian đi để 2 xe gặp nhau là:

               (130 - 36) : 47 = 2 (giờ)

Chỗ 2 xe gặp nhau cách B:

               35 x 2 = 70 (km)

                         Đáp số: 2 giờ và 70 km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Ngoc Nhi
Xem chi tiết
Duong lan anh
Xem chi tiết
Duong lan anh
Xem chi tiết
P G
Xem chi tiết
Vương Ngọc Huyền
Xem chi tiết
gia bảo
Xem chi tiết
Hoàng Đức Tùng
Xem chi tiết
Nguyen Thao Quyen
Xem chi tiết
Trần Tiến Dũng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết