Bg Pu

hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có pha ban đầu là q1 và q2. Hai dao động vuông pha khi hiệu q1-q2 có giá trị bằng


Các câu hỏi tương tự
Bg Pu
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết