Trâm
Gọi S(n) và P(n) là tổng các chữ số và tích các chữ số của số nguyên dương n. Ví dụ S(23) = 5 và P(23) = 6. Giả sử N là số có hai chữ số sao cho N = S(N) + P(N). Hỏi chữ số hàng đơn vị của N bằng bao nhiêu?A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) 9
Nguyễn Văn A
15 tháng 3 lúc 22:40

- Vì N là số tự nhiên có hai chữ số nên đặt \(N=\overline{ab}\) \(\left(0< a\le9;0\le b\le9;a,b\in N\right)\)

Ta có \(S\left(N\right)=S\left(\overline{ab}\right)=ab\) ; \(P\left(N\right)=P\left(\overline{ab}\right)=a+b\)

Vì \(N=S\left(N\right)+P\left(N\right)\) nên \(\overline{ab}=ab+a+b\)

\(\Rightarrow10a+b=ab+a+b\)

\(\Rightarrow9a=ab\Rightarrow b=9\) (vì a khác 0)

Vậy chữ số hàng đơn vị của N là 9 ---> chọn E

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà anh
Xem chi tiết
Sarala Hitodomi
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Minh G.J.H
Xem chi tiết
Anh Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
Lê Thị Tường Vy
Xem chi tiết
Huyền Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)