Nguyen Thi

Giúp mình ạ

_silverlining
22 tháng 11 lúc 17:28

he was going to visit me the following week. 

when he would have a picnic. 

not to speak to him. 

if I could play volleyball. 

to wait for her.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Nhi
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Trần Phước
Xem chi tiết
sunny 2408
thùy trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Liên
Xem chi tiết
Vy Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn tiến Nam
Xem chi tiết
Trà Nguyễn
Xem chi tiết
Trà Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)