Bùi Bích Loan

Giúp em với ạ

Minh Duong
14 tháng 12 2023 lúc 22:02

Câu 15: C. (NH2)2CO

Câu 16: B. Phân vi lượng.

Câu 13: C. kali

Câu 17: C. Dung dịch BaCl2.

Câu 18: B. CaSO4.

Câu 19: B. Hợp chất, hydroxide, OH-

Câu 20: C. Bazơ hay còn gọi là kiềm

Câu 21: B. phenolphthalein

Câu 22: C. AgCl.

Câu 23: A. Nước biển.

Câu 24: B. mỏ đá vôi.

Câu 25: B. Tất cả các muối carbonate đều tan.

Câu 26: C. Mg(OH)2

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Nhi Thảo
Xem chi tiết
NHƯ Ý ĐÀO
Xem chi tiết
Kim Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Anh Thư
Xem chi tiết
Sằn Dằn
Xem chi tiết
Hương Mai
Xem chi tiết
Minh Anh Doan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thư
Xem chi tiết
Trân Bảo
Xem chi tiết
Trân Bảo
Xem chi tiết