Đức Phát Bùi

em hãy viết đoạn văn đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) cảnh báo cho các bạn học sinh về hậu quả của việc nói dối cha mẹ, thầy cô và lợi ích của tính trung thực


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Nga
Xem chi tiết
Nhiên An
Xem chi tiết
Nhiên An
Xem chi tiết
Nhiên An
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Tạ Khánh Ngọc
Xem chi tiết
????????
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Minh Châu
Xem chi tiết