A Thuw

Em hãy nói lời yêu thương với người mẹ kính yêu của em bằng 1 đoạn văn hoặc 1 bài thơ lục bát.

(MN GIÚP MIK ZỚI Ạ,MIK ĐANG CẦN GẤP!!!!!!)


Các câu hỏi tương tự
LÒ TÔN TV
Xem chi tiết
Đỗ Nhật Minh Đan
Xem chi tiết
Khánh Minh
Xem chi tiết
10.Nguyễn Thu Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
Vũ Thị Hải	Linh
Xem chi tiết
BÙI BẢO KHÁNH
Xem chi tiết
Trần Khánh ngọc
Xem chi tiết
Trúc Quỳnh Trần Nguyễn
Xem chi tiết