32.Thuỳ 7/2

em có đồng ý với ý kiến trong đoạn trích :" Đại đa số người sở dĩ thất bại, chỉ là bởi không nguyện ý nhẫn nại thêm một lần nữa, kết quả là, chính ngay cái thời khắc thành công gần kề đó, bản thân lại đầu hàng chính mình" không? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự
kudo
Xem chi tiết
Li
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Thúy Ngọc Lê Thị
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
elisa
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Trịnh Quang Trường
Xem chi tiết
tranmanhtoi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)