Vũ Huyền

Dựa vào đoạn thơ sau: Trời trong biếc không qua mây gợn trắng Gió nồn nam lộng thổi cánh diều xa Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua - Hãy miêu tả cảnh mùa hè theo sự quan sát và hình dung của em GIÚP MÌNH GẤP NHA,MÌNH TICK CHO:3


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN