Ẩn danh

Đọc tên thay thế và tê thường của CH3CH2OOCCH3 ; CH2=CHOOCCH3

Minh Phương
Hôm kia lúc 21:53

1. CH3CH2OOCCH3
   - Tên thay thế: Ethyl ethanoate
   - Tên thông thường: Ethyl acetate

2. CH2 = CHOOCCH3:
   - Tên thay thế: Ethyl methanoate
   - Tên thông thường: Methyl acetate

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết