Bùi Thục Nhi

để biết chất tham gia hay chất sản phẩm của 1 phản ứng cái nào bền hơn thi mình dựa vào f0298 cái nào lớn hơn thì bền hơn hay là dựa vào cái j v ạ ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
⚚ßé Só¡⁀ᶦᵈᵒᶫ
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Bùi Thục Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết