Phạm Trọng Phát

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính), cách thấu kính một khoảng 30 cm, thấu kính có tiêu cự f = 20cm. a. Xác định vị trí ảnh cách thấu kính bao xa và cho biết tính chất của ảnh ? b. Biết AB = 2cm. Tìm chiều cao của ảnh c. Để thu được ảnh thật cao gấp 4 lần vật thì vị trí đặt vật cách thấu kinh bao xa ?


Các câu hỏi tương tự
Thành Đạt Phạm
Xem chi tiết
Thành Đạt Phạm
Xem chi tiết
linh Nguyenthikhanh
Xem chi tiết
Trịnh Minh Hậu
Xem chi tiết
Hùng Việt
Xem chi tiết
Đạtm
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Như
Xem chi tiết
Hà Thanh Vy
Xem chi tiết
Nam Đinh Nhật
Xem chi tiết
29 Phúc Hưng
Xem chi tiết