thủy dương

Đặt câu có các từ chỉ quan hệ sau:

a) Càng......càng

b) Hễ mà......thì

c) Vừa.......vừa

d) Mặc dù.........nhưng

T . Anhh
19 tháng 3 lúc 12:44

a) Mưa càng to, gió thổi càng mạnh.

b) Hễ mà cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.

c) Tôi vừa làm việc, vừa trông em.

d) Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng năm nay vẫn được mùa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hữu Nam
Xem chi tiết
Phuong Nguyen Thi
Xem chi tiết
Son Dinh
Xem chi tiết
Phuong Nguyen Thi
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Tùng
Xem chi tiết
Khánh Đan
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Thành Nam
Xem chi tiết
hoàn
Xem chi tiết