Nguyễn Em

đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh trong hoàn cảnh thế giới như thế nào

TRẮC NGHIỆM

 

Bùi Đăng Quang
4 tháng 4 lúc 21:30

Tham khảo

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi lần lượt đánh bại ba nước Pháp, Bỉ, Hà Lan và chiếm được phần lớn lục địa Châu Âu, tháng 6- 1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Trên thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta -li -a, Nhật. Ngay từ đầu, cuộc chiến của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ,

Trước tình hình thế gới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28-1-1941, Nguyễn Aí Quốc về nước triệu tập hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Hội nghị Trung ương 8 đánh dấu sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Linh
Xem chi tiết
Bánh mì bơ tỏi
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
shizami
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Trương Nhật Minh
Xem chi tiết