Nguyễn Hồng Diệp

Đa số dân cư châu Á thuộc chủng tộc da gì ? Họ sống chủ yếu ở đâu ?

Lê Tùng Đạt
18 tháng 6 2019 lúc 4:09

Đáp án

Đa số dân cư châu Á là người da vàng. Họ sống tập trung đông đúc tại các vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Bảo Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Cẩm Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Cẩm Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Diệp
Xem chi tiết
Đặng Ngân Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trinh 5a
Xem chi tiết